Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
แมว

Purina ONE อาหารแมวที่มีเบต้า กลูแคน

5 นาที

ไขความลับ “เบต้า กลูแคน” ตัวช่วยเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีในน้องแมว

“เบต้า กลูแคน” คืออะไร ?

    เบต้า กลูแคน คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ยีสต์ เห็ด รา สาหร่ายทะเล หรือพืชบางชนิด เช่น ธัญพืช ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เรย และรำข้าว ได้รับการศึกษาและวิจัยพบว่ามีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะสมดุลของจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร (gut health) อีกทั้งยังกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวซึ่งเปรียบเสมือนพลทหารป้องกันการรุกรานจากเชื้อโรคร้าย ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอีกด้วย

“เบต้า กลูแคน” ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันในน้องแมวอย่างไร ?

    เบต้า กลูแคนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของทั้งระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (innate immune response) และภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะหรือแบบรับมา (adaptive immune response) โดยเมื่อน้องแมวได้รับเบต้ากลูแคนเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการกินเบต้ากลูแคน จะเข้าไปจับกับตัวรับที่อยู่บนเซลล์เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด กระตุ้นให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพ จำนวนของเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการเก็บกินเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้น การหลั่งของไซโตไคน์หรือสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังกระตุ้นให้การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เบต้ากลูแคนยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทางอ้อมผ่านทางการช่วยรักษาสมดุลของจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สมดุลของจุลชีพในระบบทางเดินอาหารที่ดีจะส่งผลให้แบคทีเรียตัวร้ายภายในร่างกายลดลง ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้การทำงานระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของน้องแมวดีขึ้นตามไปด้วย
    นอกจากฤทธิ์ในกระกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสมือนพลทหารภายในร่างกายของน้องแมวแล้ว เบต้ากลูแคนยังมีฤทธิ์ในการลดความรุนแรงของเชื้อโรคหรือสารพิษที่เข้ามาภายในร่างกาย ผ่านทางการจับกับเชื้อดังกล่าว ลดโอกาสในการจับของเชื้อโรคกับเซลล์ภายในร่างกาย ลดโอกาสการเพิ่มจำนวนของเชื้อ และกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของสารภูมิต้านทานภายในร่างกายมากำจัดเชื้อโรคลงในท้ายที่สุด

นอกจากระบบภูมิคุ้มกัน “เบต้า กลูแคน” มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ?

    นอกจากระบบภูมิคุ้มกันแล้ว เบต้า กลูแคนยังมีส่วนช่วยในการทำงานของอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกาย ดังนี้
    1. รักษาสมดุลของจุลชีพในระบบทางเดินอาหารและการหมักของจุลินทรีย์ในลำไส้ ปราการหลักของสุขภาพร่างกายที่ดี
    2. เพิ่มความสามารถในการย่อยของอาหาร ช่วยให้น้องแมวได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มมากขึ้น
    3. ลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนผ่านทางการรักษาสมดุลของฮอร์โมนและระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
    4. กระตุ้นการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดโอกาสการได้รับความเสียหายของเซลล์จากกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ผิวหนัง ช่วยให้การหายของแผลดีขึ้น กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเข้ามาป้องกันการติดเชื้อในบริเวณที่เกิดแผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
    6. ลดความเครียดผ่านทางการลดการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลและรักษาสมดุลการทำงานของระบบประสาทและสมอง

    ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นที่มาของสุขภาพร่างกายที่ดี โดยสามารถเสริม “เบต้า กลูแคน” ให้จากอาหารที่น้องแมวทานในทุกวัน ให้เป็นตัวช่วยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันไปอีกขั้นในน้องแมว เพื่อช่วยปกป้องน้องแมวได้ทุกช่วงเวลา แม้เราไม่ได้อยู่ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา ร่วมกับการดูแลสุขภาพของน้องแมวในด้านอื่นๆร่วมด้วยอย่างเหมาะสม 
   - ไว้ใจให้อาหารแมว เพียวริน่า วัน ที่ พลัส เบต้า กลูแคนในทุกสูตร ทั้งแบบเม็ดและแบบเปียกที่อัพเกรดสูตรให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของน้องแมวขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีอย่างเต็มขั้น 
   - ร่วมไปกับสารอาหารสำคัญอย่าง วิตามิน C และ E ที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ดีถูกเซลล์ร้ายมาทำลาย 
   - กรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 ช่วยลดการอักเสบ เพื่อผิวหนังสุขภาพดี ปกป้องจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
พร้อมทั้งพาน้องแมวไปรับการตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อช่วยให้น้องแมวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย ทำให้เจ้าของหายห่วงเรื่องสุขภาพ
    - พัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์และนักโภชนาการสัตว์เลี้ยง จากสถาบันเพียวริน่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของสุนัขและแมว

เอกสารอ้างอิง
   1. Marta M., Lorena C., Susana MMO, Anaelle M., Olivia C., Ananda PF. and Achraf AL. 2023. Potential benefits of yeast Saccharomyces and their derivatives in dogs and cats: a review. Front Vet Sci. 10:1279506.
   2. Santos JPF., Aquino AA., Gloria MBA., Avila-Campos MJ., Oba PM., Santos K de M., Vedramini THA., Carciofi AC., Junior AR. and Brunetto MA. 2018. Effects of dietary yeast cell wall on faecal bacteria and fermentation products in adult cats. J Anim Physio Anim Nutr. 2018;1-11.