Your Pet, Our Passion.
Dog and cat on owners lap

เราคือใคร

Purina ช่วยเติมเต็มชีวิตสัตว์เลี้ยงและเจ้าของให้สมบูรณ์

เราเชื่อว่าเมื่อเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงผูกพันกัน ชีวิตก็จะยิ่งมีความสุข นี่คือแนวคิดที่อยู่คู่กับธุรกิจของเราเสมอมาและถูกถ่ายทอดสู่ความเป็นจริงผ่านยี่ห้อ PURINA® ที่ William H. Danforth ก่อตั้งในปี ค.ศ.1904

ความเชื่อนี้คือหัวใจขับเคลื่อนทีมงานและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เราคิดค้นขึ้น

เรื่องราว เป้าหมาย และทีมงาน
เรื่องราว เป้าหมาย และทีมงาน
การเติมเต็มชีวิตของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของให้มีความสุข คือความถนัดและเป้าหมายของเรา
สถาบันวิจัย Purina และนวัตกรรมของเรา
สถาบันวิจัย Purina และนวัตกรรมของเรา
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Purina เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านโภชนาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้สุนัขและแมวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่กับเรานานขึ้น
แบรนด์ของเรา Purina

เราภูมิใจที่มีแบรนด์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่น่าเชื่อถือและได้รับความนิยม และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับสุขภาพและโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณให้มีความสุข สุขภาพดี และแข็งแรงด้วย Purina