Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
supercoat, purina one hero image, mobile
Supercoat

เข้าใจ รู้ใจ ใส่ใจ เพื่อสุนัขพันธุ์เล็กเท่านั้น!

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®) คือผู้เชี่ยวชาญในสุนัขพันธุ์เล็ก ด้วยสูตรที่หลากหลาย สารอาหารที่สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของสุนัขพันธุ์เล็ก

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®)

สารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสุนัขได้อย่างเต็มที่ ผู้เชี่ยวชาญของเพียวริน่าจึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร SMARTBLEND (สมาร์ตเบลนด์) ขึ้นโดยคัดสรรวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนทางโภชนาการที่สุนัขควรได้รับ Supercoat® (ซุปเปอร์โค้ท®) จึงเป็นสูตรอาหารสุนัขที่มีสารอาหารครบครัน มีคุณค่าตามหลักโภชนาการเพื่อพัฒนาให้สุนัขมีสุขภาพที่ดีจากภายใน

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®) เข้าใจ รู้ใจ ใส่ใจ เพื่อสุนัขพันธุ์เล็กเท่านั้น!

สุนัขพันธุ์เล็กมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากสุนัขพันธุ์ใหญ่

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®) ได้ทุ่มเทคิดค้นอาหารให้พอดีและเหมาะสมที่สุด เริ่มจากเข้าใจเรื่องสรีระที่แตกต่างจากพันธุ์ใหญ่ ผ่านความใส่ใจจากการวิจัยและพัฒนาตามหลักโภชนาการ และได้กลายเป็นอาหารที่รู้ใจ กับความต้องการของเจ้าตัวเล็กโดยเฉพาะ

นี่แหละความสุขง่ายๆ ที่เรามอบให้กับสุนัขพันธุ์เล็กได้ทุกวัน ผ่านการเลือกอาหารที่ดีที่สุด เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดี และอยู่กับเราไปนานๆ