Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
supercoat, purina one hero image, mobile
Supercoat

เข้าใจ รู้ใจ ใส่ใจ เพื่อสุนัขพันธุ์เล็กเท่านั้น!

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®) คือผู้เชี่ยวชาญในสุนัขพันธุ์เล็ก ด้วยสูตรที่หลากหลาย สารอาหารที่สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของสุนัขพันธุ์เล็ก

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®)

สารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสุนัขได้อย่างเต็มที่ ผู้เชี่ยวชาญของเพียวริน่าจึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร SMARTBLEND (สมาร์ตเบลนด์) ขึ้นโดยคัดสรรวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนทางโภชนาการที่สุนัขควรได้รับ Supercoat® (ซุปเปอร์โค้ท®) จึงเป็นสูตรอาหารสุนัขที่มีสารอาหารครบครัน มีคุณค่าตามหลักโภชนาการเพื่อพัฒนาให้สุนัขมีสุขภาพที่ดีจากภายใน

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®) เข้าใจ รู้ใจ ใส่ใจ เพื่อสุนัขพันธุ์เล็กเท่านั้น!

สุนัขพันธุ์เล็กมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากสุนัขพันธุ์ใหญ่

SUPERCOAT® (ซุปเปอร์โค้ท®) ได้ทุ่มเทคิดค้นอาหารให้พอดีและเหมาะสมที่สุด เริ่มจากเข้าใจเรื่องสรีระที่แตกต่างจากพันธุ์ใหญ่ ผ่านความใส่ใจจากการวิจัยและพัฒนาตามหลักโภชนาการ และได้กลายเป็นอาหารที่รู้ใจ กับความต้องการของเจ้าตัวเล็กโดยเฉพาะ

นี่แหละความสุขง่ายๆ ที่เรามอบให้กับสุนัขพันธุ์เล็กได้ทุกวัน ผ่านการเลือกอาหารที่ดีที่สุด เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดี และอยู่กับเราไปนานๆ

ซุปเปอร์โค้ท สูตรลูกสุนัขพันธุ์เล็ก พร้อมไก่

ซุปเปอร์โค้ท สูตรลูกสุนัขพันธุ์เล็ก พร้อมไก่

ซุปเปอร์โค้ท สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก พร้อมไก่

ซุปเปอร์โค้ท สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก พร้อมไก่

Supercoat Adult dog food with Tuna

ซุปเปอร์โค้ท สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก รสปลาทูน่า

Supercoat Adult dog food with Fish

ซุปเปอร์โค้ท สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก เซนซิทิฟ พร้อมปลาทะเล

Supercoat adult with beef, front

ซุปเปอร์โค้ทสูตรสุนัขโต รสเนื้อ