Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan
Pro Plan

รู้จักผลิตภัณฑ์ Purina​ Pro Plan

ที่ Purina Pro Plan เราเชื่อว่า “อาหาร” คือรากฐานของการมีสุขภาพดี เสริมสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่ Purina Pro Plan เราเชื่อว่า “อาหาร” คือรากฐานของการมีสุขภาพดี เสริมสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้วยคุณค่าสารอาหารที่คิดค้นผ่านการวิจัยที่ทันสมัยและความใส่ใจจากผู้เชี่ยวชาญของเรากว่า 90 ปี ทำให้ Purina Pro Plan กลายเป็นอาหารสัตว์ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกไว้วางใจ

สร้างรากฐานสุขภาพที่ดีให้สัตว์เลี้ยงของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จาก Purina Pro Plan ที่คัดสรรแต่ส่วนผสมคุณภาพระดับพรีเมียม ให้สัตว์เลี้ยงได้รับโภชนาการที่จำเป็นครบถ้วน พิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่สัตว์เลี้ยงแต่ละช่วงวัย อาทิ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกสุนัขและลูกแมว ไปจนถึงการปูพื้นฐานสุขภาพที่ดีแก่สัตว์เลี้ยงวัยโตเต็มวัย ให้เขามีชีวิตยืนยาวมีคุณภาพ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงอัดแน่นด้วยคุณภาพและรสชาติอร่อยถูกปากสัตว์เลี้ยง

Purina Pro Plan คัดสรรวัตถุดิบเกรดคุณภาพโดยปรับสารอาหารให้เหมาะกับสุนัขและแมวแต่ละสายพันธุ์และช่วงอายุ ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นี้อุดมด้วยสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและให้คุณค่าสูงสุด ช่วยให้เจ้าของได้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มที่ ทำให้เขามีชีวิตยืนยาว สุขภาพดีทั้งกายและใจ

Pro Plan Yellow Lab
สำหรับสุนัข
รู้จักผลิตภัณฑ์ Purina Pro Plan สำหรับสุนัข
สำหรับเรา “อาหาร” คือรากฐานของสุขภาพที่ดีและความอยู่ดีมีสุข ดังนั้น ภารกิจหลักของเราที่ Purina Pro Plan คือ การคิดค้นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาการครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการสุนัขแต่ละช่วงวัย
Pro Plan Cat
สำหรับแมว
รู้จักผลิตภัณฑ์ Purina Pro Plan สำหรับแมว
ผลิตภัณฑ์ Purina Pro Plan คัดสรรเฉพาะส่วนผสมเกรดพรีเมียม มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุล มอบโภชนาการที่ดีเยี่ยมพร้อมคุณประโยชน์ที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ช่วยให้สัตว์เลี้ยงสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว