Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
แมวอ้วก

แมวอ้วกเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง

3 นาที

แมวอ้วกเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง?

การทำงานของระบบย่อยอาหารที่ดี ถือเป็นหนึ่งสัญญาณแมวที่บ่งบอกว่าแมวของเรามีสุขภาพแข็งแรง แต่หากแมวของเราเริ่มมีความผิดปกติ เช่น แมวมีอาการซึม ไม่กินอาหาร นอนทั้งวัน หรือเริ่มพบว่าแมวของเราอาเจียนออกมา ก็ควรรีบหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหาสุขภาพจะลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเรื่องแมวอ้วก หรือแมวอาเจียนไม่ใช่เรื่องเล็กๆ มาดูกันว่าแมวอ้วกนั้นเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง

แมวอ้วก

สาเหตุที่แมวอ้วก

แมวอ้วกนั้นเกิดได้จากการระคายเคืองในกระเพาะ หรือเกิดการอุดตันที่ทำให้สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารไม่สามารถเคลื่อนไปยังระบบทางเดินอาหารในส่วนอื่นๆ ได้ ซึ่งปัญหาแมวอาเจียนที่เราพบได้บ่อย เช่น แมวอาเจียนออกมาเป็นเส้นขน (อ่านเพิ่มเติมเรื่องก้อนขนแมวอุดตัน) หรือพบว่าเป็นอาหารเม็ดที่ยังย่อยไม่หมดจากการที่แมวกินอาหารเร็วเกินไป

แมวอ้วก

นอกจากการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารแล้ว สาเหตุของการอาเจียนยังเกิดได้จากการติดเชื้อ การติดพยาธิ การได้รับสารพิษ โรคไต โรคตับ โรคตับอ่อน การกินสิ่งแปลกปลอม โรคมะเร็ง และอีกนานาสาเหตุ หากพบว่าแมวอ้วกไม่กินอาหาร รวมทั้งพบว่าแมวมีอาการซึม นอนทั้งวัน ถ่ายเหลว ร่วมด้วยนั้น แสดงว่าแมวอาจมีอาการป่วย ซึ่งเจ้าของควรสังเกตความผิดปกติของอาเจียนเพิ่มเติม เช่น มีสิ่งแปลกปลอมปนออกมา มีเลือด หรือมีเมือกปนออกมาในอาเจียนหรือไม่ และควรนับจำนวนความถี่ของการอาเจียนด้วยเพื่อให้ข้อมูลกับสัตวแพทย์ประกอบการวินิจฉัยโรค

จัดการปัญหาแมวอ้วก

แมวอ้วก

เพราะสาเหตุที่ทำให้แมวอ้วกนั้นมีหลากหลาย การป้องกันไม่ให้แมวอ้วกหรือแมวอาเจียนจึงอาจเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ คือป้องกันไม่ให้แมวกินสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปด้วยการเก็บของอันตราย เก็บสารพิษต่างๆ ให้พ้นมือแมว หมั่นแปรงขน และเลือกอาหารที่ลดปัญหาการอุดตันของก้อนขน ด้วยสูตรที่ช่วยดูแลปัญหาเรื่องแฮร์บอล เช่น Purina ONE สูตร Indoor Advantage หรือแมวเลี้ยงในบ้าน ที่มีใยอาหารสูง ช่วยลดการเกิดก้อนขนอุดตัน ช่วยเรื่องระบบการขับถ่าย นอกจากจะลดปัญหาก้อนขนแล้ว ยังช่วยให้แมวมีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีอีกด้วย