Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมปลาแซลมอนในเกรวี่

แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมปลาแซลมอนในเกรวี่

แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมปลาแซลมอนในเกรวี่
  • รสชาติสุดพิเศษ คัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดและปรุงอย่างพิถีพิถัน ชิ้นเนื้อขนาดเล็กพอดีคำ เติมเต็มด้วยน้ำเกรวี่สีทองเข้มข้น
  • สารอาหารครบถ้วนและสมดุลสำหรับแมวโตตามข้อกำหนดของกองควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFCO)
  • ปราศจากสีและวัตถุปรุงแต่งกลิ่นสังเคราะห์ รวมทั้งวัตถุกันเสีย
ขนาด
50ก.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • รสชาติสุดพิเศษ คัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดและปรุงอย่างพิถีพิถัน ชิ้นเนื้อขนาดเล็กพอดีคำ เติมเต็มด้วยน้ำเกรวี่ สีทองเข้มข้น
  • สารอาหารครบถ้วนและสมดุลสำหรับแมวโตตามข้อกำหนดของกองควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFCO)
  • ปราศจากสีและวัตถุปรุงแต่งกลิ่นสังเคราะห์ รวมทั้งวัตถุกันเสีย
ส่วนประกอบ และ ข้อมูลทางโภชนาการ

ส่วนประกอบ

โปรตีนข้าวสาลี โครงไก่ ตับแกะ ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น เนื้อไก่เลาะกระดูก กรดอะมิโน แร่ธาตุ วิตามิน ผลพลอยได้จากปลาแซลมอน สารให้ความคงตัว ไขมันสัตว์ปีก สีผสมอาหาร น้ำตาล

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 10%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 2.5%
กาก (ไม่น้อยกว่า) 1.5%
เถ้า (ไม่มากกว่า) 2.6%
ความชื้น (ไม่มากกว่า) 83.0%

การให้อาหาร
  • ให้อาหาร 1.5 ซอง ต่อน้ำหนักแมว 1 กก. ปริมาณอาหารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาด อายุ   และกิจกรรมของแมว
  • ค่าพลังงานที่นำไปใช้ได้ 75 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม
อาหารแมวแบบเปียก
สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ
Fancy Feast Petite Delights With Grilled Cod

แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมปลาค็อดในเกรวี่

Fancy Feast Petite Delights With Grilled Chicken

แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมไก่ในเกรวี่

Fancy Feast Petite Delights With Grilled Tuna

แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมปลาทูน่าในเกรวี่

Fancy Feast Petite Delights With Grilled Turkey

แฟนซีฟีสต์ เพทิท ดีไลท์ พร้อมไก่งวงในเกรวี่