Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
โปรแพลน อาหารชนิดเม็ด

โปรแพลน®แมวโต อายุ 7 ปีขึ้นไป สูตรแซลมอนและทูน่า ชนิดเม็ด

โปรแพลน อาหารชนิดเม็ด
  • Probiotic (โพรไบโอติค) จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ - ส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกัน
  • ส่วนผสมเฉพาะจากกรดอะมิโน, กรดไขมัน, สารต้านอนุมูลอิสระ - ส่งเสริมการทำงานของไต
  • สารต้านอนุมูลอิสระ, กรดอะมิโน, กรดไขมัน - ส่งเสริมการทำงานของสมอง
  • ระดับโปรตีนที่เหมาะสม ข่วยรักษามวลร่างกาย - ส่งเสริมการทำงานของข้อต่อ และการเคลื่อนไหว
ขนาด
1.5 กก.
3 กก.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • Probiotic (โพรไบโอติค) จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ - ส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกัน
  • ส่วนผสมเฉพาะจากกรดอะมิโน, กรดไขมัน, สารต้านอนุมูลอิสระ - ส่งเสริมการทำงานของไต
  • สารต้านอนุมูลอิสระ, กรดอะมิโน, กรดไขมัน - ส่งเสริมการทำงานของสมอง
  • ระดับโปรตีนที่เหมาะสม ข่วยรักษามวลร่างกาย - ส่งเสริมการทำงานของข้อต่อ และการเคลื่อนไหว
  • สารต้านอนุมูลอิสระ - ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์
  • ปราศจากสี, สารปรุงแต่ง, และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ สังเคราะห์

โปรแพลน®แมวโต สำหรับแมวอายุ 7 ปีขึ้นไป สูตรปลาแซลมอนและทูน่า ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็น รวมถึงวิตามินเอ, ซี, และอี อีกทั้งยังมีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 และ 6 พร้อมด้วยโปรไบโอติก เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงสำหรับแมวโต

ส่วนประกอบ และ ข้อมูลทางโภชนาการ

ส่วนประกอบ

ไก่ป่น
บริวเวอร์ไรซ์
ข้าวสาลีเมล็ด
แซลมอนป่น
โปรตีนข้าวโพด
ไขมันสัตว์ปีก
แร่ธาตุ
วิตามิน
กรดอะมิโน
กรดอินทรีย์
สารปรุงแต่งกลิ่นรส
แซลมอน
ทูน่าป่น
น้ำมันปลา
ทูน่า
บาซิลัสโคแอกกูแลน (โพรไบโอติค)
สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 35%
 ไขมัน ไม่น้อยกว่า 17%
กาก ไม่มากกว่า 3%
 ความชื้น ไม่มากกว่า 9%
ค่าพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ได้ 370 กิโลแคลอรี่/ อาหาร 100 กรัม

การให้อาหาร

ปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวัน

แมวอายุ 7-11 ปี

น้ำหนักแมว แมวน้ำหนักปกติ​  (ให้อาหารแบบเม็ด​  อย่างเดียว)​ แมวน้ำหนักปกติ​  (ให้อาหารแบบเม็ด​  ผสมอาหารเปียก)​ ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ให้อาหารแบบเม็ดอย่างเดียว) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ให้อาหารแบบเม็ดผสมอาหารแบบเปียก)
2 กก. 26 ก. 6 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 21 ก. 11 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1/2 ซอง
3 กก. 39 ก. 19 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 31 ก. 11 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
4 กก. 52 ก. 32 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 41 ก. 21 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
5 กก. 65 ก. 45 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 52 ก. 32 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
6 กก. 77 ก. 57 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 62 ก. 42 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
6 กก.​  ขึ้นไป​ เพิ่มอาหาร 13 ก.​  ต่อน้ำหนักตัวแมวที่​ เพิ่มขึ้น 1 กก.​ 13 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง เพิ่มอาหาร 10 ก.ต่อน้ำหนักตัวแมวที่เพิ่มขึ้น 1 กก. 10 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง

 

แมวอายุ 12 ปีขึ้นไป

 

น้ำหนักแมว น้ำหนักปกติ (ให้อาหารแบบเม็ดอย่างเดียว) น้ำหนักปกติ (ให้อาหารแบบเม็ดผสมอาหารแบบเปียก) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ให้อาหารแบบเม็ดอย่างเดียว) น้ำหนักปกติ (ให้อาหารแบบเม็ดผสมอาหารแบบเปียก)
2 กก. 31 ก. 11 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 25 ก. 15 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
3 กก. 47 ก. 27 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 37 ก. 17 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
4 กก. 63 ก. 43 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 50 ก. 30 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
5 กก. 79 ก. 59 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 63 ก. 43 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
6 กก. 95 ก. 75 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง 76 ก. 56 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
6 กก. ขึ้นไป เพิ่มอาหาร 16 ก.ต่อน้ำหนักตัวแมวที่เพิ่มขึ้น 1 กก 16 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง เพิ่มอาหาร 12 ก.ต่อน้ำหนักตัวแมวที่เพิ่มขึ้น 1 กก 12 ก.+อาหารโปรแพลนแบบซอง 1 ซอง
อาหารชนิดเม็ด
สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ
โปรแพลน®สำหรับลูกแมวทุกสายพันธุ์ สูตรไก่ ชนิดเม็ด

โปรแพลน®สำหรับลูกแมว​ ทุกสายพันธุ์ สูตรไก่ ชนิดเม็ด

โปรแพลน®คิทเทนสตาร์เตอร์ สูตรแซลมอนและทูน่า ชนิดเม็ด

โปรแพลน®คิทเทนสตาร์เตอร์​ สูตรแซลมอนและทูน่า ชนิดเม็ด​

โปรแพลน®แมวโต สูตรไก่ ชนิดเม็ด

โปรแพลน®แมวโต สูตรไก่ ชนิดเม็ด

โปรแพลน®แมวโต สูตรแซลมอน ชนิดเม็ด

โปรแพลน®แมวโต สูตรแซลมอน ชนิดเม็ด