Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
โปรแพลน อาหารชนิดเม็็ด

โปรแพลน®สุนัข สูตรเพอร์ฟอร์แมนส์​ สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกช่วงอายุ​ สูตรไก่ ชนิดเม็ด​

โปรแพลน อาหารชนิดเม็็ด
  • โปรตีนและไขมันสูง - เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย
  • สารอาหารที่เหมาะสม - ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการออกกำลังกาย
  • คุณค่าทางอาหารสูง - เหมาะกับสุนัขตั้งท้องและสุนัขให้นม
  • ระดับโปรตีนและไขมันสูง - เพียงพอต่อความต้องการ
ขนาด
12 กก.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • โปรตีนและไขมันสูง - เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย
  • สารอาหารที่เหมาะสม - ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการออกกำลังกาย
  • คุณค่าทางอาหารสูง - เหมาะกับสุนัขตั้งท้องและสุนัขให้นม
  • ระดับโปรตีนและไขมันสูง - เพียงพอต่อความต้องการ
  • กลูโคซามีนและ EPA - เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อ

โปรแพลน®สุนัข เพอร์ฟอแมนส์ สำหรับสุนัขทุกช่วงอายุและทุกสายพันธุ์ สูตรไก่ ได้รับการคิดค้นสูตรอาหารให้มีคุณค่าสารอาหารตามมาตรฐานของ AAFCO (Association of American Feed Control Officials) ซึ่งเหมาะสมกับสุนัขที่ต้องการพลังงานสูง

ส่วนประกอบ และ ข้อมูลทางโภชนาการ

ส่วนประกอบ

ไก่ป่น
ไขมันสัตว์ปีกผสมโทโคฟีรอล
บริวเวอร์ไรซ์
ข้าวสาลีเต็มเมล็ด
โปรตีนข้าวสาลี
โครงไก่
ข้าวบาร์เล่ย์
ข้าวโอ๊ต
แร่ธาตุ
วิตามิน
กรดอะมิโน
เยื่อใยจากหัวบีท
ปลาอบแห้ง
น้ำมันปลา
สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
สารปรุงแต่งกลิ่นรส

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 28%
 ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%
กาก ไม่มากกว่า 2%
 ความชื้น ไม่มากกว่า 11%
ค่าพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ได้ 390 กิโลแคลอรี่/ อาหาร 100 กรัม

การให้อาหาร

ปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวัน

ลูกสุนัขหลังหย่านม

อายุลูกสุนัข แนะนำให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว
อาหาร/วัน 2 กก. 5 กก. 10 กก. 15 กก. 25 กก. 35 กก. 45 กก. 60 กก. 75 กก. 90 กก.
น้อยกว่า 3 สัปดาห์ แนะนำให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว
3-5 สัปดาห์ ตามความเหมาะสม เริ่มให้อาหารเสริมจากนมแม่ได้ โดยผสมน้ำอุ่นลงในอาหารเล็กน้อยเพื่อให้เม็ดอาหารนิ่ม
6 สัปดาห์ 3-4 ครั้ง 50 ก. 57 ก. 76 ก. 83 ก. 95 ก. 105 ก. 119 ก. 143 ก. 166 ก. 190 ก.
3 เดือน 3 ครั้ง 59 ก. 86 ก. 114 ก. 140 ก. 190 ก. 209 ก. 238 ก. 333 ก. 432 ก. 529 ก.
4 เดือน 3 ครั้ง 62 ก. 81 ก. 119 ก. 152 ก. 219 ก. 252 ก. 271 ก. 390 ก. 465 ก. 562 ก.
5 เดือน 3 ครั้ง 60 ก. 71 ก. 138 ก. 171 ก. 238 ก. 300 ก. 343 ก. 505 ก. 646 ก. 797 ก.
6 เดือน 2 ครั้ง 60 ก. 71 ก. 143 ก. 192 ก. 290 ก. 352 ก. 395 ก. 581 ก. 694 ก. 843 ก.
9 เดือน 2 ครั้ง อาหารสุนัขโต 71 ก. 143 ก. 209 ก. 343 ก. 476 ก. 581 ก. 771 ก. 1021 ก. 1220 ก.
12 เดือน 2 ครั้ง อาหารสุนัขโต 505 ก. 628 ก. 819 ก. 1023 ก. 1220 ก.
24 เดือน เดือน 2 ครั้ง อาหารสุนัขโต 828 ก. 971 ก. 1114 ก.

 

สุนัขตั้งครรภ์

อายุครรภ์ น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ
  2 กก. 5 กก. 10 กก. 15 กก. 25 กก. 35 กก. 45 กก. 60 กก. 75 กก. 90 กก.
1-5 สัปดาห์ 56 ก. 103 ก 165 ก. 216 ก. 304 ก 381 ก. 451 ก 547 ก. 635 ก. 717 ก.
6 สัปดาห์ 62 ก. 114 ก 181 ก. 238 ก. 335 ก 419 ก. 496 ก 601 ก. 698 ก. 789 ก.
7 สัปดาห์ 68 ก. 125 ก 199 ก. 261 ก. 368 ก 461 ก. 546 ก 662 ก. 768 ก. 868 ก.
8 สัปดาห์ 75 ก. 138 ก 287 ก. 287 ก. 405 ก 507 ก. 600 ก 728 ก. 845 ก. 955 ก.
9 สัปดาห์ 82 ก. 151 ก 316 ก. 316 ก. 445 ก 558 ก. 660 ก 800 ก. 930 ก. 1050 ก.

 

สุนัขให้นม

ระยะเวลาให้นม น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ
  2 กก. 5 กก. 10 กก. 15 กก. 25 กก. 35 กก. 45 กก. 60 กก. 75 กก. 90 กก.
1-2 สัปดาห์ 112 ก. 207 ก 329 ก. 432 ก. 608 ก 762 ก. 902 ก 1093 ก. 1270 ก. 1435 ก.
3-4 สัปดาห์์ 168 ก. 310 ก 494 ก. 648 ก. 912 ก 1143 ก. 1353 ก 1640 ก. 1905 ก. 2152 ก.
5-6 สัปดาห์ 112 ก. 207 ก 329 ก. 432 ก. 608 ก 762 ก. 902 ก 1093 ก. 1270 ก. 1435 ก.

 

สุนัขโตเต็มวัย

ระดับกิจกรรมในแต่ละวัน น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ
  2 กก. 5 กก. 10 กก. 15 กก. 25 กก. 35 กก. 45 กก. 60 กก. 75 กก. 90 กก.
1-3 ชม./วัน 64 ก. 118 ก 188 ก. 247 ก. 348 ก 436 ก. 516 ก 625 ก. 726 ก. 821 ก.
3-6 ชม./วัน 73 ก. 135 ก 214 ก. 281 ก. 396 ก 496 ก. 587 ก 712 ก. 827 ก. 934 ก.
>6 ชม./วัน 93 ก. 173 ก 275 ก. 360 ก. 508 ก 636 ก. 753 ก 913 ก. 1060 ก. 1197 ก.
อาหารชนิดเม็ด
สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ
โปรแพลน®สุนัข สูตรสุนัขโตพันธุ์ใหญ่ สูตรไก่ ชนิดเม็ด

โปรแพลน®สุนัข สูตรสุนัขโต​ พันธุ์ใหญ่ สูตรไก่ ชนิดเม็ด​

โปรแพลน®สุนัข สูตรลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ ประกอบด้วยสารสกัดจากนมน้ำเหลือง สูตรไก่ ชนิดม็ด

โปรแพลน®สุนัข สูตรลูกสุนัข​ พันธุ์ใหญ่ ประกอบด้วยสารสกัด​ จากนมน้ำเหลือง สูตรไก่ ชนิดเม็ด​

โปรแพลน®สุนัขโตทุกสายพันธุ์ ออพติรีสโตร์ สูตรแซลมอนและทูน่า ชนิดเม็ด

โปรแพลน®สุนัขโตทุกสายพันธุ์ ออพติรีสโตร์ สูตรแซลมอนและทูน่า ชนิดเม็ด