Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
สารอาหารของสุนัข

สารอาหารที่จำเป็นของสุนัขแต่ละช่วงวัย

10 นาที

ทำไมต้องทราบถึงสารอาหารที่จำเป็นของสุนัขแต่ละช่วงวัย

สุนัขในแต่ละช่วงวัยนั้นมีธรรมชาติ และความต้องการของร่างกายที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมแต่ละช่วงวัย พฤติกรรมต่าง ๆ และแน่นอนว่าต้องรวมไปถึงความต้องการด้านสารอาหารด้วย หากเจ้าของสุนัขมีความรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างด้านความต้องการสารอาหารในสุนัขแต่ละช่วงวัย ก็จะช่วยให้เจ้าของสุนัขสามารถดูแล และป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุนัขได้ มาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องสารอาหารที่จำเป็นในสุนัขในแต่ละช่วงวัยไปด้วยกัน แล้วคุณจะพบว่าการให้อาหารสุนัขที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ สามารถสามารถช่วยให้สุนัขมีสุขภาพดี ร่าเริงสดใส และมีอายุที่ยืนยาว

สารอาหารของสุนัข

ช่วงวัยของสุนัข

เราสามารถแบ่งช่วงวัยของสุนัขออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ลูกสุนัข สุนัขโตเต็มวัย และสุนัขสูงวัย

• ลูกสุนัข : แรกเกิด – 12 เดือน

ลูกสุนัขที่เพิ่งลืมตามาดูโลก ช่วงวัยนี้ลูกสุนัขจะยังมีขนาดตัวเล็กที่เล็ก และอ่อนแอเพราะยังมีการพัฒนาทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เหมือนในสุนัขโตเต็มวัย นอกจากต้องการการพัฒนาทางร่างกายแล้ว ลูกสุนัขจึงยังต้องการการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย ลูกสุนัขในวัยนี้จึงเป็นวัยที่เน้นพัฒนาการทางร่างกายทั้งภายในและภายนอก

• สุนัขโตเต็มวัย : 1 ปี – 7 ปี

โดยเฉลี่ยแล้วสุนัขพันธุ์กลางทั่วไปจะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยที่อายุ 12 เดือน แต่สุนัขสายพันธุ์เล็กอาจเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเร็วกว่า ที่อายุประมาณ 10 เดือน และสุนัขสายพันธุ์ใหญ่จะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยช้าออกไป อยู่ที่อายุ 15 เดือน เมื่อสุนัขเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัย ก็จะมีการแสดงลักษณะทางสายพันธุ์ออกมาอย่างชัดเจน จะมีความชอบตามสายพันธุ์ที่เห็นได้ชัด เช่น ชอบออกกำลังกาย มีพลังงานล้นเหลือ หรือบางสายพันธุ์ชอบอยู่ใกล้เจ้าของ ไม่เน้นกิจกรรมหนัก แต่ช่วงวัยนี้ระดับการเผาผลาญอาหารจะไม่เท่ากับตอนอยู่ในวัยลูกสุนัข ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเรื่องน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป

• สุนัขสูงวัย : ช่วงอายุประมาณ 7 ปีขึ้นไป

ในสุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์กลางจะเข้าสู่ช่วงสุนัขสูงวัยช้ากว่า โดยจะเข้าสู่ช่วงสูงวัยที่อายุราว 7-8 ปี ในขณะที่สุนัขพันธุ์ใหญ่จะเข้าสู่ช่วงสูงวัยเร็วกว่า ที่อายุประมาณ 5-6 ปี โดยสุนัขที่เช้าสู่ช่วงสูงวัยนี้หากเทียบกับคนเรา ก็เทียบได้กับคนที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไป ดังนั้นหากสุนัขเข้าสู่ช่วงสูงวัย เจ้าของต้องเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นไปกว่าเดิม เพราะสิ่งที่สุนัขสูงวัยต้องเผชิญ คือการทำงานของร่างกายที่เสื่อมลง ทั้งอวัยวะสำคัญ และประสาทสัมผัส ซึ่งมีผลทำให้ความอยากอาหารลดลงและเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายขึ้น

สารอาหารของสุนัข

สารอาหารที่จำเป็นของสุนัข

สุนัขควรได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและสมดุลในแต่ละวัน ซึ่งการให้อาหารสุนัขนั้นต้องคำนึงถึงความเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานตามช่วงอายุ ลักษณะทางสรีรวิทยา รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการตามสายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก ลักษณะกิจกรรม การดำรงชีวิต และความต้องการพิเศษอื่น ๆ ด้านสุขภาพของสุนัขด้วย โดย เราสามารถจำแนกสารอาหารต่าง ๆ ได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

• สารอาหารจำเป็น หมายถึง สารอาหารที่ร่างกายสุนัขไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากการกินอาหารในแต่ละวันเข้าไป เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ

• สารอาหารไม่จำเป็น หมายถึง สารอาหารกลุ่มที่สุนัขสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองภายในร่างกาย

สุนัขจะได้รับพลังงานหลัก ๆ มาจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยจะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ ช่วยให้อาหารมีความน่ากินสูง เสริมสร้างการทำงานและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสารอาหารที่ร่างกายของสุนัขต้องการ แม้จะต้องการในปริมาณไม่มากแต่ก็ขาดไม่ได้ นั่นคือ วิตามินและแร่ธาตุ โดยวิตามินแบ่งเป็นวิตามินที่ละลายน้ำ ได้แก่ วิตามินบีและซี ซึ่งมักจะไม่สะสมในร่างกาย มีความจำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย และวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี เค ส่วนแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม มีความสำคัญต่อโครงสร้างของร่างกาย ซึ่งต้องให้อย่างสมดุล

สารอาหารของสุนัข

สารอาหารที่จำเป็นของสุนัขแต่ละช่วงวัย

• สารอาหารที่จำเป็นสำหรับลูกสุนัข

เพราะลูกสุนัขก็เหมือนเด็กทารก ช่วงขวบปีแรกจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุด สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกสุนัข ดังนั้นลูกสุนัขจึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารพิเศษเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของระบบประสาท และระบบโครงสร้าง โดยเลือกให้เหมาะตามแต่ละขนาดของสายพันธุ์ เพื่อให้เหมาะกับการนำสารอาหารไปใช้ในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูกและฟันให้แข็งแรง นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุนัขในช่วงแรกนั้น ยังไม่สามารถปกป้องลูกสุนัขได้อย่างเต็มที่ จะมีบางช่วงที่ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ต่ำลง ทำให้สุนัขอ่อนแอเป็นพิเศษ (Immunity Gap) ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกสุนัขมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้ โดยอาหารที่เหมาะสำหรับลูกสุนัขควรมี

o ส่วนผสมพิเศษจากน้ำนมเหลือง : ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

o ดีเอชเอ : ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของระบบประสาทและการมองเห็น

o พรีไบโอติค : ช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารและป้องกันการเกิดท้องเสีย

o โปรตีนสูง : เป็นอาหารที่มีความเข้มข้น เหมาะกับลูกสุนัขที่มีการเติบโตเร็ว

การเลือกอาหารลูกสุนัขหลังหย่านมเป็นต้นไป ควรเลือกให้เหมาะตามขนาดและความต้องการของสายพันธุ์ เช่น PRO PLAN® สูตรสำหรับลูกสุนัขหลังหย่านม – 2 ปี เป็นหนึ่งเดียวที่มีส่วนผสมพิเศษจากนมน้ำเหลือง (Colostrum) ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้นให้กับสุนัข เพื่อการเริ่มต้นก้าวแรกของลูกสุนัขอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสุนัขแต่ละขนาดสายพันธุ์

o สูตร Small and Mini puppy สำหรับลูกสุนัขพันธุ์เล็ก ที่มีสารอาหารความเข้มข้นสูง เหมาะกับลูกสุนัขพันธุ์เล็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว

o สูตร Medium puppy สำหรับลูกสุนัขพันธุ์กลาง ที่ย่อยง่ายและดูดซึมไปใช้ได้ดี เหมาะสำหรับลูกสุนัขที่ระบบทางเดินอาหารเพิ่งเริ่มพัฒนา

o สูตร Large puppy สำหรับลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อในสุนัขด้วยกลูโคซามีน

• สุนัขโตเต็มวัย

เมื่อร่างกายสุนัขเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยแล้ว ร่างกายจะไม่ต้องการพลังงานและสารอาหารสูงเหมือนกับช่วงลูกสุนัขซึ่งสุนัขทุกตัวควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แข็งแรงเต็มศักยภาพและสามารถเต็มที่ในทุกกิจกรรม โดยความต้องการสารอาหารของสุนัข จะแปรผันตามกิจกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต และขนาดของสายพันธุ์ เช่น สุนัขที่มีกิจกรรมสูง เลี้ยงนอกบ้าน อาหารสุนัขที่ควรเลือกให้จึงต้องมีพลังงานสูง เหมาะสมกับกิจกรรมตามไปด้วย แต่ต้องมีปริมาณที่ไม่มากเกินไปจนทำให้อ้วน ส่วนสุนัขที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ หรือมีกิจกรรมน้อยในแต่ละวัน ต้องมีการเลือกอาหารที่มีปริมาณของพลังงานไม่มากเกินไป มีส่วนประกอบของใยอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้องได้นาน ลดปัญหาโรคอ้วนที่อาจถามหาตามมาได้ เป็นต้น โดยอาหารที่เหมาะสำหรับสุนัขโตเต็มวัยควรมี

o ปริมาณโปรตีนเหมาะสมตามแต่ละสายพันธุ์ เพื่อเสริมการทำงานของระบบร่างกาย

o มีอินูลินช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร และช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้น

o ช่วยขัดฟัน ลดคราบหินปูน และลดกลิ่นปาก ด้วยเม็ดอาหารที่ออกแบบให้พอดีช่องปาก สุนัขแต่ละขนาด

o บำรุงการทำงานของหัวใจด้วยโปรตีนคุณภาพสูง และทอรีน

การเลือกอาหารสำหรับสุนัขโตเต็มวัย ควรเลือกอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวของสุนัขโต เช่น PRO PLAN® สูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัย ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย และยังช่วยขัดฟันและลดกลิ่นปากด้วยเม็ดอาหารที่ออกแบบให้พอดีกับช่องปากสุนัขแต่ละขนาด โดยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสุนัขแต่ละขนาดสายพันธุ์

- สูตร Small and Mini adult สำหรับสุนัขโตพันธุ์เล็ก มี Taurine บำรุงการทำงานของหัวใจ โปรตีนสูง เสริมการทำงานของระบบร่างกายในสุนัขพันธุ์เล็กที่มีอัตราการเผาผลาญสูง

- สูตร Medium adult สำหรับสุนัขโตพันธุ์กลาง ประกอบไปด้วยวิตามิน A และโอเมก้า 6 นอกจากนี้ยังมี prebiotic ช่วยให้ย่อยง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมนำไปใช้ได้ของร่างกาย

- สูตร Large adult สำหรับสุนัขโตพันธุ์ใหญ่ มีกลูโคซามีนช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อ และมีโปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้สมบูรณ์แข็งแรง

• สุนัขสูงวัย

อาหารที่เหมาะสมกับช่วงสูงวัยนี้จึงต้องตอบโจทย์ทั้งความน่ากิน และเน้นสารอาหารช่วยชะลอความเสื่อม และลดการทำงานหนักของอวัยวะสำคัญในร่างกาย และเลือกสรรอาหารที่ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่พบได้ในสุนัข เช่น ปัญหาผิวหนัง ปัญหาฟัน และอีกหลากหลายปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยอาหารสุนัขสูงวัยควรมี

o สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

o เม็ดอาหารที่ออกแบบให้พอดีช่องปากสุนัขแต่ละขนาด ช่วยขัดฟัน ลดคราบหินปูน และลดกลิ่นปาก

o บำรุงการทำงานของหัวใจด้วยโปรตีนคุณภาพสูง และทอรีน

o ปริมาณโปรตีนเหมาะสมตามแต่ละสายพันธุ์ เพื่อเสริมการทำงานของระบบร่างกาย

o มีอินูลินช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร และช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้น

อาหารสำหรับสุนัขสูงวัยทุกสายพันธุ์ ควรมีคุณค่าสารอาหารที่ตรงตามความต้องการของสุนัขในแต่ละขนาด มีส่วนผสมที่ได้จากแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง และนวัตกรรมการผลิตที่ช่วยในระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดี เสริมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ช่วยขัดฟันเพื่อลดปัญหาอันเกิดจากคราบหินปูนและกลิ่นปาก ที่มักพบในสุนัขสูงวัยเช่น PRO PLAN® สูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัย ที่มอบสารอาหารที่ครบถ้วน อีกทั้งยังเพิ่มสารอาหารเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของสุนัขในแต่ละขนาด เพื่อให้สุนัขที่มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์

โดยสรุปแล้วการเลือกอาหารให้กับสุนัขในแต่ละวัยเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะสุนัขแต่ละวัยนั้นมีความต้องการด้านสารอาหารที่แตกต่างกันออกไป อาหารที่เหมาะสมจึงควรมีคุณค่าทางสารอาหารที่ตรงตามความต้องการของสุนัขแต่ละวัย แต่ละขนาด เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสุนัข เพื่อให้สุนัขที่คุณรักมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง สมบูรณ์อย่างเต็มศักยภาพพร้อมสำหรับในทุกกิจกรรม และช่วยให้สุนัขมีอายุที่ยืนยาว