Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
ฉีดวัคซีนสุนัข

การฉีดวัคซีนสำหรับสุนัขโตและลูกสุนัข

4 นาที

การฉีดวัคซีนสุนัขเป็นเรื่องจำเป็น แต่อาจสร้างความสับสนแก่มือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยงสุนัขได้ สุนัขต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และฉีดเมื่อไหร่ วัคซีนไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันสุนัขโตหรือลูกสุนัขที่เรารักจากโรคร้ายแรง แต่ยังป้องกันไม่ให้โรคร้ายแพร่ไปยังสุนัขตัวอื่นด้วย

การฉีดวัคซีนสุนัขเป็นเรื่องจำเป็นและส่งผลต่อสุขภาพของสุนัขโตและลูกสุนัขอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราจะนำสุนัขมาเลี้ยง ควรขอดูประวัติการฉีดวัคซีนจากผู้เพาะพันธุ์สุนัขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและวางแผนฉีดวัคซีนให้ต่อเนื่องกับแผนดังกล่าว  การฉีดวัคซีนสุนัขให้ตรงตามกำหนดช่วยสร้างภูมิป้องกันโรคร้ายที่อาจทำให้สุนัขเสียชีวิต และที่สำคัญ ยังช่วยให้ลูกสุนัขเติบโตขึ้นเป็นสุนัขที่แข็งแรง 

หากคุณเป็นมือใหม่หรือกำลังคิดจะเลี้ยงสุนัข คุณก็อาจสงสัยว่าลูกสุนัขต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง ฉีดเมื่อไหร่ และค่าใช้จ่ายเท่าใด Purina ได้รวบรวมข้อมูลวัคซีนต่าง ๆ ที่ลูกสุนัขต้องได้รับในบทความนี้ มาดูรายละเอียดกัน 

กำหนดการฉีดวัคซีนสุนัข

สุนัขจะเริ่มได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุประมาณ 6-12 สัปดาห์ ในช่วงนี้ลูกสุนัขยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ ดังนั้นจึงไม่ควรพาเขาไปเดินเล่นข้างนอกหรือพาเขาไปเข้าสังคม พบปะกับสุนัขตัวอื่นนอกบ้าน นอกจากนี้อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าสุนัขตัวอื่น ๆ ในบ้านได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือยัง 

ลูกสุนัขควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หากสุนัขที่เลี้ยง ได้มาจากผู้เพาะพันธุ์ ให้ขอประวัติการให้วัคซีนมาด้วย แต่หากรับลูกสุนัขมาเลี้ยง ให้ขอข้อมูลจากว่าลูกสุนัขได้รับวัคซีนอะไรบ้าง เมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

นอกจากฉีดวัคซีนสุนัขเข็มแรกแล้ว ลูกสุนัขยังต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเพิ่มเติมด้วย วัคซีนบางตัวอาจสร้างภูมิให้สุนัขได้ตลอดชีวิต แลควรทำการฉีดกระตุ้นทุกปีเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ไม่ต้องกังวล สัตวแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่าลูกสุนัขควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างและเมื่อไหร่ นอกจากนี้คุณอาจขอคำแนะนำเป็นการส่วนตัวว่าลูกสุนัขของคุณควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่เพื่อให้คุณได้วางแผนกำหนดไว้ในตารางของคุณ 

ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนสุนัข

เมื่อต้องพาสุนัขไปฉีดวัคซีน เจ้าของอาจสงสัยว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองในการฉีดวัคซีนลูกสุนัขอยู่ที่เท่าไหร่ โดยปกติแล้ว วัคซีนรวมของสุนัขจะอยู่ที่ประมาณ 300-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน, สถานที่ฉีด, และค่าบริการวิชาชีพของสัตวแพทย์ 

วัคซีนกระตุ้นรายปีจะมีอัตราค่าบริการต่ำกว่าวัคซีนรวมเข็มในปีแรก ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายเช่นนี้ทุกปี 

วัคซีนลูกสุนัขแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

วัคซีนสำหรับลูกสุนัขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก วัคซีนหลักคือวัคซีนที่สุนัขทุกตัวจำเป็นต้องฉีด ในขณะที่วัคซีนทางเลือกคือวัคซีนที่ควรพิจารณาฉีดตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคของลูกสุนัขแต่ละตัว สัตวแพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่า สุนัขควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง  

วัคซีนหลัก

วัคซีนหลักที่สุนัขต้องได้รับเพื่อป้องกันโรคมี 4 ชนิด ได้แก่ 

เชื้อพาร์โวไวรัสเป็นเชื้อไวรัสที่ส่งผลร้ายแรงจนอาจทำให้เสียชีวิต แพร่ด้วยการสัมผัสกับอุจจาระที่มีเชื้อ และติดต่อจากสุนัขที่เป็นโรคได้ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาเจียนและท้องร่วง (บางครั้งอาจมีเลือดปนออกมาด้วย) มีไข้และไม่อยากอาหาร สุนัขที่ติดเชื้อมักต้องเข้ารักษาในแผนกสัตว์ป่วยอาการหนัก วัคซีนจึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายของโรคนี้ 

โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ง่ายมาก ซึ่งบ่อยครั้งอาจร้ายแรงจนทำให้สุนัขเสียชีวิตได้ โรคนี้มีผลกับระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท โดยเริ่มจากอาการไข้ก่อน โรคไข้หัดสุนัขแพร่กระจายจากละอองเชื้อในอากาศซึ่งควบคุมได้ด้วยการฉีดวัคซีนเท่านั้น ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้กับลูกสุนัขจึงยังคงมีความสำคัญ 

โรคติดต่อจากเชื้อไวรัสนี้ทำให้เกิดอาการหลายอย่าง ตั้งแต่อาการไข้ กระหายน้ำและไม่อยากอาหาร ไปจนถึงปัญหาเลือดออกภายในและตับถูกทำลาย การติดเชื้อเกิดจากการได้รับปัสสาวะ อุจจาระหรือน้ำลายที่มีเชื้อเข้าไป  แต่ข่าวดีก็คือโรคนี้ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนสุนัข 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต หากต้องการป้องกันอันตรายจากโรคนี้ จำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข โดยเฉพาะหากคุณเดินทางไปต่างประเทศกับสุนัข 

วัคซีนทางเลือกสำหรับลูกสุนัข

วัคซีนทางเลือกนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับวัคซีนหลัก แต่ลูกสุนัขอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเหล่านี้เพราะเหตุผลบางอย่าง เช่น ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือการไปพักค้างคืนในสถานที่พักที่รับสุนัข สัตวแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่าสุนัขควรฉีดวัคซีนเหล่านี้หรือไม่ 

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนี้มีโอกาสทำให้สุนัขเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะที่มีเชื้อหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ โดยมีหนูเป็นพาหะสำคัญ โดยหากสัมผัสเชื้อแล้ว จะทำลายตับไตอย่างรวดเร็วและร้ายแรง โรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่แพร่มาสู่มนุษย์ได้ด้วย โดยรู้จักกันว่าโรคกลุ่มอาการไวล์ (Weil’s Disease) 

โรคหวัดสุนัขเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายแต่โดยทั่วไปมีอาการไม่รุนแรง มีสาเหตุมาจากเชื้อต่าง ๆ ได้แก่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สุนัขหรือพาราอินฟลูเอนซ่า (canine parainfluenza virus) เชื้ออะดิโนไวรัสชนิดที่ 2 (canine adenovirus-2) และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ (Bordetella bronchiseptica) ในขั้นต้น สุนัขจะเริ่มมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจก่อนที่จะลุกลามไปสู่ปอด หากเกิดกับลูกสุนัขหรือสุนัขสูงวัยจะมีอาการรุนแรงมาก 
อาการหลักคือ ไอแห้ง ๆ ไอรุนแรงและมีเสมหะที่อาจทำให้เกิดการขย้อนหรือสำลักตามมา การให้วัคซีนสุนัขทำได้โดยการหยอดทางจมูกหรือฉีด 

ไวรัสโคโรน่าเป็นสาเหตุให้สุนัขท้องร่วง โดยเฉพาะลูกสุนัขและสุนัขที่ยังเล็ก สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลบางแห่งอาจฉีดวัคซีนสุนัขนี้พร้อมกันกับวัคซีนรวมเข็มแรก ให้ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ 

โปรแกรมฉีดวัคซีนสุนัขในต่างประเทศ

วัคซีนอื่น ๆ ที่ลูกสุนัขหรือสุนัขโตอื่น ๆ ได้รับฉีดในต่างประเทศเป็นการฉีดเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อป้องกันเชื้อไกอาเดีย (Giardia spp) โรคปริทันต์ (periodontal disease) หรือแม้แต่พิษของงูหางกระดิ่ง

ควรปรึกษากับสัตวแพทย์ว่าสุนัขของคุณควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และอย่าลืมว่า หากต้องพาสุนัขไปอยู่ที่บ้านพักสุนัขหรือไปต่างประเทศ ควรหาข้อมูลให้ดีล่วงหน้าเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน โดยปกติจะมีการกำหนดให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นสุนัขก็จะไม่ได้เข้าพักหรืออดไปเที่ยวกับคุณ 

อ่านเคล็ดลับการเลี้ยงลูกสุนัขได้ที่บทความมือใหม่หัดเลี้ยงสุนัข เมื่อต้องพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อ่านข้อมูลได้ที่บทความไปหาสัตวแพทย์ครั้งแรก